De wereld verandert. We leven in een beeldcultuur waar een totaalvisie op communicatie meer dan ooit nodig is om mensen te bereiken.

Ervaring & passie

Wij zetten onze expertise graag in om mensen te informeren, voor te lichten, wijzer te maken, te ontroeren, aan het denken te zetten, in discussie te laten gaan, te prikkelen of op een ander been te zetten. Dàt is onze passie.

Visuele communicatie voor de zorgsector

Video in de zorg is een creatief cross-mediaal beeldbureau gericht op de zorgsector. Onze focus ligt op luisteren, vertalen en verbeelden van totale communicatieconcepten. Onze kracht is het vertalen van complexe informatie naar heldere creatieve communicatie-uitingen in beeld en geluid. Daar staan en gaan we voor.

Gedegen, betrokken & betrouwbaar

Deze verhalen kunnen bedoeld zijn voor de eigen achterban of voor een extern publiek, voor ons maakt dat geen verschil. Uitgangspunt is altijd dat we op een gedegen, betrokken, integere en vooral betrouwbare manier uw verhaal vertalen en voor het voetlicht brengen. Intern of extern: uw verhaal staat altijd voorop.