Activiteiten
  • infographic ontwerp

Metrokaart metafoor

Voor de verbeelding van dit plan is de metafoor van een metrokaart gebruikt. Passend, omdat de plannen van Pauwer zich op veel verschillende lijnen afspelen, maar uiteindelijk samen moeten komen in één centraal doel (of station). De weg daarnaartoe kent verschillende tussenstations of doelen en zijn in een tweede kaart verder uitgewerkt in een heldere planning met tijdsvakken.

Verschillende publicaties

Het eerste doel van deze infographics was ondersteuning tijdens de eerste presentatie van het masterplan. Na het totaal idee uitgelegd te hebben, werd er per sheet ingezoomd op de planning per thema. Na deze eerste introductie zijn de kaarten als houvast op A2 formaat op elke afdeling gehangen. Nu wordt het personeel van Pauwer op de hoogte gehouden van de vorderingen van de projectgroepen met de ‘Pauwer Nieuwsflits’, vormgegeven op basis van de kaarten.